середа, 11 травня 2016 р.

Публікація матеріалів науково-практичних конференцій

Матеріали за підсумками роботи
Всеукраїнських науково-практичних конференцій:

 «ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ НАУКИ
 ТА ПРІОРИТЕТИ РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
ЯК ЗАПОРУКА ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА
ТА ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ»
(31 березня 2016 – м. Івано-Франківськ)
__________________________

 «ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
У СВІТЛІ СУЧАСНИХ
РЕФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ»
(6 квітня 2016 – м. Івано-Франківськ)
__________________________

 «ЕКОНОМІЧНА НАУКА
ВЧОРА, СЬОГОДНІ, ЗАВТРА»

(18 квітня 2016 – м. Івано-Франківськ)